II. Abdülhamit Han kısaca kimdir?

II. Abdülhamid 22 Eylül 1842’de doğmuş, 10 Şubat 1918 yılında vefat etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesidir.Babası Sultan Abdülmecid’dir. Annesini 10 yaşındayken kaybeder. Babasının ölümünden sonra yerine geçen amcası Abdülaziz Abdülhamid’in eğitimiyle de yakından ilgilendi. Dini ilimleri ve Fransızcayı çok iyi bir şekilde öğrendi.1867 yılında çıktığı Avrupa gezisine Abdülhamid’i de beraberinde götürdü.

1876 yılında Amcası Abdülaziz tahttan indirilir. Ağabeyi V. Murat tahta geçirilir fakat üç ay sonra ruhsal çöküntü geçirdiği iddiasıyla onu da tahttan indirilerek Çırağan Sarayı’na hapsedilmesi olaylarına tanık oldu. 31 Ağustos 1876’da padişah ilan edildi . Eyüp’te yedi eylül’de kılıç kuşandı. Tahta geçtikten sonra, Mithat Paşa’yı sadrazam yaptı.

Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu büyük bir bunalım içindeydi. Balkanlarda Rusların etkisiyle ayaklanmalar başladı. Abdülhamid Han Osmanlı Devleti’ni müthiş bir güçle yönetti. Öncelikle Düyun-u Umumiye idaresini kurdurdu. Daha sonra iki yüz elli iki milyon tutan devlet borçlarını yüz altı milyona indirdi. Eğitim ve öğretim seferberliğini ülkede başlattı. Genellikle kendi parasından yatırdığı birçok eser bıraktı. Bunlar; cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü.Toplamda bu eserlerin sayısı 1552’dir. Ülkenin dört bir yanını demiryolu ile döşedi.

Bu esnada Yahudiler Filistin’de bir cumhuriyet kurma fikirlerini asla kabul etmedi. Filistin topraklarını yahudiler işgal etmesin diye tüm tedbirleri aldı. Doğu Anadolu’da Hamidiye alaylarını kurup Ermenilere karşı bölgede asayişi temin etti.

Sultan Abdülhamid Han’ı tahttan indirmeden Osmanlı Devleti’ni parçalamanın imkansız olduğunu gören düşmanlar çeşitli kampanyalar başlatıp halkın gözünden padişahı düşürmeye çalıştılar.Ermeni asıllı Fransız yazar Albert Vandal’ın “Le Sultan Rouge=Kızıl Sultan” şeklinde ortaya attığı iftiralarla genç nesilleri aldattılar.

İttihat ve Terakki ileri gelenleri tarafından tahttan indirilen Abdülhamid Han, Selanik’e 27 Nisan 1909’da gönderildi. 10 Şubat 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda vefat etmiştir. Abdülhamid Han’ın nmezarı Çemberlitaş’ta dedesi Sultan II. Mahmut’un türbesindedir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir