İbni Arabi Kimdir, Hayatı Ve Eserleri

Muhyiddin İbni Arabi ya da tam adıyla Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammedi İbn Ali İbn Muhammed ibn Ahmed ibn Ali ibn Arabî el-Hatemî et-Tâî el-Endülüsî hakkında kısa bilgileri derlediğimiz yazımıza göz atmanızda fayda var. İbni Arabi kısaca kimdir, ne zaman ve nerede yaşamıştır, neler yapmıştır ve eserleri nelerdir?

Hayatı Özeti

İbni Arabi, Endülüslü İslam alimi ve mutasavvuftur. 1165 yılında Endülüs Emeviler Devleti’ne bağlı Mürsiye kentinde zengin bir ailenin tek oğlu olarak doğmuştur. Küçük yaşta zamanın ünlü filozofu İbni Rüşt ile tanışma fırsatı buldu. 8 yaşında İşbiliye’ye ilim tahsiline gitmiş, 20 yaşında tasavvuf ile tanışmıştır.

Kendisini seyahate vermiş olan Arabi, Kuzey Afrika, Tunus, Mısır, Mekke, Bağdat ve Musul’a gitmiştir. Bu gezilerinde bir çok şeyh ve hocayla tanışmıştır. Son olarak Anadolu’ya gelmiştir ve Sadrettin Konevi’nin dul annesiyle evlenip, Sadrettin’i yetiştirmiştir.

Malatya’da da bir süre ikamet etti ve burada tekrar evlendi, Sadettin adlı çocuğu burada doğdu. 1220 yılında Şam‘a gitti ve vefat edene kadar burada yerleşti. 1239‘da burada vefat etti. Kabri Şam şehri dışında Kasiyun Dağı eteğindedir. Yavuz Sultan Selim burayı türbe haline getirmiştir.

İbni Arabi, tasavvufta Vahdet-i Vücut (Varlığın Birliği) görüşünü savundu. Bu görüşe sonraları isminden ilhamla Ekberi doktrini denildi.

Eserleri

Endülüslü Sufinin beş yüz kadar eseri olduğu söylenmektedir. Bunlardan çoğu günümüze ulaşamamıştır. Eserlerinden en önemlileri şöyledir: Fusûsu’l-Hikem, Fütuhat-ı Mekkiye, Saatlerin Hazinesi, Marifet Kitabı, Marifet ve Hikmet.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir